Projecten

Rioolzand basis voor baksteen

Waterschap Drents Overijsselse Delta wil zand dat uit de riolering bij de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) komt, hergebruiken voor de productie van bijvoorbeeld cement of baksteen. Het waterschap hoopt in samenwerking met AquaMinerals jaarlijks zo’n 670 ton […]