Algemeen

Netbeheerders: overheid moet keuzes maken

Als Nederland de klimaatdoelen wil halen, moet de overheid snel kiezen hoe ze met duurzame energie wil omgaan. Grootverbruikers zoals olieraffinaderijen en de staal- en de kunstmestindustrie moeten dan mogelijk weg uit Nederland of krimpen, […]