2015 gunstig jaar voor zonnepanelen

Uit berekeningen van Milieu Centraal blijkt dat 2015 een gunstig jaar was voor de opbrengst van de zonnepanelen. De panelen hebben vorig jaar gezamenlijk 7% meer energie opgewekt dan in een gemiddeld jaar. Dat is te danken aan bovengemiddelde zoninstraling en veel zonuren.

In 2015 heeft de zon zich 1.785 uur laten gelden, dat is ongeveer 145 uur meer dan in een gemiddeld jaar. Met deze extra zonuren wekt een set van zes zonnepanelen van 1.500 watt-piek (met optimale plaatsing) 100 kWh meer op. Voor heel Nederland is de extra opbrengst vergelijkbaar met het stroomverbruik van ongeveer 20.000 huishoudens, uitgaande van 1 gigawatt totaal vermogen van zonnepanelen in Nederland.

Een ander aspect dat van belang is bij het presteren van zonnepanelen is de zoninstraling ofwel de kracht van direct en diffuus zonlicht. Deze lag in 2015 5,5% hoger dan het langjarig gemiddelde. Daarnaast speelt ook de temperatuur nog een rol. Hoe hoger de temperatuur in de zomer, des te lager is de opbrengst. Een koele en zonnige zomer levert meer op dan een hete zomer. In de winter heeft de temperatuur minder invloed.