Recyclingverplichting papierwaren 2016 ruimschoots behaald

Stichting Papier Recycling Nederland meldt dat in 2016 circa 1.117 kiloton oud papier en karton van niet-verpakkingsdoeleinden gescheiden ingezameld en gerecycled is. Daarmee is voldaan aan de recyclingverplichting zoals deze is vastgelegd in het vijfde Papiervezelconvenant.

Onder papier- en kartontoepassingen worden onder meer kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printpapier en toiletpapier verstaan. Vorig jaar werd 1.251 kiloton aan niet-verpakkingen en papier en kantoor op de markt gebracht. Het gaat hier om een gewicht van 1,2 miljard kilogram. Doordat 89 procent daarvan gerecycled werd, bestond ruim 1,1 miljard kilogram daarvan uit hergebruikte materialen. De recyclingverplichting vereist dat ‘slechts’ 75 procent hergebruikt hoeft te worden, wat neerkomt op 938 kiloton. In 2016 lag het recyclingpercentage 14 procent hoger dan het in eerste instantie beoogde doel.