Aantal werknemers klimaat- en sanitairtechniek daalt

Sinds 2014 trekken de bouwvolumes weer aan, in totaal was er in 2016 een productievolume van 58 miljard euro en de verwachting is dat dit in 2017 zal stijgen naar 61 miljard euro. Vooral in het segment woningbouw is een groei waar te nemen dit segment is met 2 procent gegroeid van 5 procent in 2016 naar 7 procent in 2017. Maar ook in deze sector zijn er stagnerende factoren waarmee rekening gehouden moet worden, zoals capaciteitsproblemen bij bouwers en geringe planvoorraden.

De arbeidsmarkt in de installatiesector is daarentegen nog niet herstellende, maar de verwachting is dat deze sector zich ook positief zal gaan ontwikkelen. Op de arbeidsmarkt van de installatiesector stijgt het gevraagde opleidingsniveau van de werknemers, dit komt doordat mensen naast hard skills (technische vaardigheden) steeds vaker ook opzoek zijn naar werknemers met soft skills (theoretische kennis).

Waar er in 2008 nog meer dan 64.000 mensen werkten in de klimaat- en sanitairtechniek, is dit aantal in 2015 gedaald naar minder dan 49.000. De afname van het aantal medewerkers in deze branche is vooral toe te wijzen aan het feit dat er steeds vaker handelingen geautomatiseerd worden. De werkzaamheden waarop bedrijven zich in de klimaat- en sanitairtechniek richten hebben onder andere betrekking op duurzaamheid, zonnewarmte, luchtbehandeling en –distributie, warmtetechniek, ventilatie, koude opwekking, BIM, sanitaire voorzieningen, waterinstallaties en leidingsystemen.

Ondanks dat er een krimpende markt is, liggen er veel kansen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de sector. Om op deze ontwikkelingen in te spelen is het wel belangrijk dat installatiebedrijven duidelijke keuzes maken omdat hiervoor vaak een ander soort kennis gewenst is. Er wordt een toename verwacht van de vraag naar gecompliceerde werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden. Er komt wel een daling in het aantal routinematige werkzaamheden. Kwaliteitsbedrijven zullen naar verwachting meer werk in service en onderhoud krijgen.