Bedrijven medio 2020 over op LED-lampen

Bedrijven moeten uiterlijk medio 2020 volledig zijn overgestapt op energiezuinige LED-verlichting. Een meerderheid in de Tweede Kamer staat achter een voorstel van die strekking van GroenLinks, dat volgens die partij leidt tot een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot.

Kamerlid Tom van der Lee kreeg daarnaast de handen op elkaar voor een voorstel dat ertoe moet leiden dat cv-ketels beter worden afgesteld, zodat ze minder energie verbruiken. Deze maatregelen kosten de overheid niets maar ze voorkomen enorm veel uitstoot, aldus Van der Lee.

Nederland heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met bijna de helft te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Daarvoor is bovenop het al bestaande beleid een afname nodig van een kleine 49 megaton. De genoemde maatregelen zijn volgens GroenLinks samen goed voor 1,5 megaton.