Bewust Veilig bezig

Veilig en gezond werken is belangrijk. Want iedereen wil aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig naar huis, en aan het eind van zijn loopbaan gezond en fit met pensioen. Alle dagen van het jaar zijn we actief bezig met onze veiligheid. Eén dag per jaar staan we er samen nog een keertje extra bij stil. Op vrijdag 17 maart 2017 zijn we met elkaar Bewust Veilig bezig.

Veilig en gezond werken is de verantwoordelijkheid van álle partijen op de bouwplaats. Daarom hebben UNETO-VNI en Bouwend Nederland samen het initiatief genomen om jaarlijks een landelijke dag te organiseren waarop het thema veiligheid centraal staat. Want sámen zorgen we voor veilige arbeidsomstandigheden.

Behalve om de regels en de beschermingsmiddelen, gaat het vooral om veiliger gedrag en een cultuur waarin veilig en verantwoord werken vanzelfsprekend is. Daarom gaan we met alle ketenpartners op de bouwplaats in gesprek over én werken aan veiligheid. Dat doet UNETO-VNI op vrijdag 17 maart.