BIM en onderwijs

ROC van Twente biedt diverse opleidingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, waaronder in de elektro- en installatietechniek. In een aantal van de opleidingen wordt sinds drie jaar regelmatig gebruikgemaakt van BIM, om de studenten klaar te stomen voor een werkpraktijk waarin BIM ook steeds belangrijker wordt.

“In de installatieopleidingen niveau 4 maken wij sinds enige tijd gebruik van BIM, in nauwe samenwerking met de infra- en bouwopleidingen,” vertelt Jan Linker, docent Installatietechniek. “Zo hebben we recent een fictief project afgerond in Hengelo, waarvoor de studenten in BIM een fictief plan voor verschillende duurzame woningen moesten maken. Daarbij werden de studenten met verschillende uitdagingen geconfronteerd, met name op het gebied van samenwerking en tijdsplanning. Want wanneer één discipline te laat wordt opgeleverd, komen de anderen in de knel.”

ROC van Twente maakte al in 2013 kennis met BIM, maar het werd pas echt serieus opgepakt toen zij werd benaderd door ingenieursbureau 2StepsAhead BV om gezamenlijk een project op te starten. “Voor de bouw van een bedrijfshal in Haaksbergen hebben onze middenkader studenten een installatieontwerp gemaakt, exact conform de wensen en eisen van de opdrachtgever,” vertelt Linker. “Om hier optimaal invulling aan te geven, hebben we de studenten opgedeeld in groepjes waarbij ieder groepje één onderdeel uitwerkte. Denk bijvoorbeeld aan de waterleidingen, gasleidingen, luchtbehandeling en warmtepompen of andere duurzame technieken, waarbij de studenten vanzelfsprekend nauw moesten samenwerken en afstemmen.” Ondanks dat het project een pilot betrof, liepen de processen gesmeerd, vertelt hij. “De studenten doken vol enthousiasme in de software en het resultaat van hun inspanningen mocht er zijn. Tot grote tevredenheid ook van 2StepsAhead BV, die de bedrijfshal inmiddels heeft opgeleverd.”