Cao-onderhandelingen installatiebranche van start

De huidige cao van het technisch installatiebedrijf loopt 30 april af. Deze maand vinden er onderhandelingen plaats om tot nieuwe afspraken te komen. En wel op 8, 15 en 29 maart.

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) voert de onderhandelingen namens de werkgevers. UNETO-VNI is via het lidmaatschap van FWT direct betrokken bij de onderhandelingen over de nieuwe cao. De cao’s in de Metaal en Techniek hebben betrekking op vijf sectoren, te weten het metaalbewerkingsbedrijf, de installatietechniek, het isolatiebedrijf, het carrosseriebedrijf en de goud- en zilvernijverheid. De cao’s vormen tezamen de grootste cao in de marktsector. De bedrijfstak Metaal en Techniek vertegenwoordigt in totaal circa 27.500 ondernemingen met circa 330.000 werknemers.