Decentrale overheid dringt aan op klimaatbeleid

IPO, VNG en Unie van Waterschappen hebben de informateur hun gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ toegezonden. Met de investeringsagenda willen provincies, gemeenten en waterschappen de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland versnellen.

De decentrale overheden willen hun jaarlijkse investeringen van 28 miljard inzetten voor deze opgaven. Ze vragen het nieuwe kabinet mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. De afzenders willen met het kabinet tot nadere invulling komen van de omvangrijke en complexe opgaven op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie.