Drinkwater van eigen dak

Regenwater van het eigen dak opvangen, zuiveren en opslaan als drinkwater. Dat is in een notendop het Hemel(s) Watersysteem dat Albert Jansen van Water Innovation Consulting (WIC) heeft ontwikkeld. De eerste pilot-installatie is afgelopen maand aangesloten op een huis in het Ecodorp in het Brabantse Boekel.

In het systeem wordt het regenwater zonder chemicaliën gezuiverd met een ultrafiltratiemembraan waarmee drinkwater wordt gemaakt. De gemeten kwaliteit in de pilot is zelfs beter dan leidingwater. WIC heeft octrooi aangevraagd op haar compacte plug & play concept, dat iedere dakbezitter in zijn eigen drinkwaterbehoefte kan voorzien. Het systeem dat bestaat uit een opvangtank voor het regenwater, een UF-membraanfilter en een opslagtank. De opvangtank wordt zo ontworpen dat een droogteperiode van zes weken wordt overbrugd.

Aangezien regenwater als bron minder opgeloste verontreinigingen bevat dan grondwater en oppervlaktewater, produceert Hemel(s)water schoner water dan leidingwater, zo blijkt uit laboratoriumonderzoek van het geleverde water in Ecodorp Boekel. De gebruikte UF-membraanmodule filtert opgeloste stoffen uit het regenwater en is KIWA gecertificeerd voor legionellapreventie. Een jaarlijkse controle en onderhoud (spoeling) volstaat.