Duurzame energiesector wil planmatige vergroening huizen

Door wijk voor wijk gestructureerd huizen te verduurzamen kan Nederland op efficiëntere wijze energie besparen. Bovendien kan zo energiearmoede worden aangepakt, stelt de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) op basis van onderzoek door onderzoeksbureau Ecorys. Volgens de NVDE zouden ruim 1,1 miljoen huishoudens een structureel lagere energierekening kunnen krijgen voor het geld dat het kabinet dit jaar uittrok voor het energieplafond.

Want als er wijk voor wijk gewerkt wordt, pakt dit voor bedrijven goedkoper uit. Bovendien kunnen zo allerlei versnipperde subsidieregelingen worden samengevoegd en wordt het voor netbeheerders mogelijk om beter te plannen waar stroom bespaard moet worden, wat kan schelen bij het oplossen van de drukte op het stroomnet.

NVDE stelt daarom voor dat het Rijk komt met een ‘ruimhartige regeling voor de grootschalige aanpak van woningverbetering’, zegt voorzitter Olof van der Gaag. Daarmee zou moeten worden begonnen in buurten met de meeste energiearmoede. “Zo wordt de energierekening weer veilig.”

Volgens Van der Gaag is zo’n bemoeienis van het Rijk vergelijkbaar met wat er in de windenergie op zee gebeurde. “Iedereen wilde tien jaar geleden windenergie op zee. Maar het was nog duur. En bedrijven aarzelden om te investeren”, schetst hij de parallel. “Doordat de overheid een voorspelbare, planmatige uitrol van wind op zee beloofde en de bureaucratie op zich nam, durfden bedrijven de sprong te wagen en gingen de kosten snel omlaag. Zo’n aanpak zouden we ook graag rond woningverbetering zien.” (via ANP)