Energie-Nederland tevreden over investeringsplannen netbeheerders

Energie-Nederland is tevreden over de plannen van netbeheerders om miljarden te investeren in het energienet. Tot en met 2026 wordt volgens Netbeheer Nederland jaarlijks voor een recordbedrag van ruim 8 miljard euro geïnvesteerd om te helpen bij de energietransitie. Ook willen de netbeheerders zorgen voor snellere uitbreiding, waaronder bij procedures voor vergunningen.

“We zijn blij dat er serieus wordt ingezet op het versnellen van onder andere vergunningsprocedures”, zegt voorzitter Cora van Nieuwenhuizen van Energie-Nederland. “Het uitbreiden en verzwaren van de elektriciteitsnetten zijn essentieel voor een succesvolle energietransitie.”

De plannen van de netbeheerders zijn gemaakt in overleg met belanghebbende partijen, zoals de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en marktpartijen. “Er liggen hele ambitieuze plannen”, stelt Hans-Peter Oskam, directeur beleid en energietransitie Netbeheer Nederland. “Maar de vraag naar transportcapaciteit groeit sneller dan het tempo waarin de netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden.”

De netbeheerders hebben een voorstel gedaan voor een Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur. Daardoor moet planmatiger te werk worden gegaan met uitbreiding. Volgens Netbeheer Nederland moet duidelijk worden welke infrastructuur op korte termijn gerealiseerd kan worden. (via ANP)