Enorm veel SDE+ subsidie aanvragen

De ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland verloopt goed. In de najaarsronde van de SDE+ is voor 11,5 miljard euro aan subsidie aangevraagd. Een groot deel van de 4.726 ontwikkelaars zal echter teleurgesteld worden, doordat er in deze ronde niet meer dan € 5 miljard beschikbaar is.

De populariteit voor de aanvraag van subsidie binnen de SDE+ regeling voor zonprojecten is hoog. Dit najaar zijn 4.458 aanvragen binnengekomen. Daarnaast zijn aanvragen ingediend voor geothermie, wind op land, waterkracht, biomassa warmte en de bij- en meestook van biomassa.

In juli maakte de regering al bekend dat door de grote groei in het aantal projecten, € 1 miljard aan investeringen naar voren werd gehaald. Het gaat niet om nieuw geld, maar om budget dat voor de komende jaren al begroot was voor hernieuwbare energie. In 2016 is daarmee binnen de regeling SDE+ met de voorjaarsronde en de najaarsronde in totaal € 9 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten. Dit is exclusief het budget voor wind op zee, waar het windenergiegebied Borssele miljarden opslokt.

De hoogte van het beschikbare SDE+ budget voor 2017 zal dit jaar nog bekend gemaakt worden. Begin volgend jaar zal bekend gemaakt worden welke projecten een subsidietoekenning hebben ontvangen.