Gasgestookte cv-ketel ook na 2026 ‘toegestaan’

Mensen die een appartement of huis met monumentale status bezitten, mogen de komende jaren nog gebruik maken van gasgestookte cv-ketels. Dit geldt ook voor eigenaren van huizen die binnen tien jaar op een warmtenet worden aangesloten via de gemeente, zo laat minister De Jonge weten.

De minister maakt hiermee drie uitzonderingen op de eis dat vanaf 1 januari 2026 kapotte cv-ketels vervangen moeten worden door (hybride) warmtepompen. Het kabinet wil dat miljoenen huizen in 2030 zijn verduurzaamd. De Jonge legt uit dat het bij (gestapelde) appartementen ingewikkeld is om warmtepompen te installeren, omdat ze geluidsoverlast kunnen geven of omdat er geen aparte ruimte voor is. In de praktijk kan dit ertoe leiden dat de eigenaar van een appartement een deel van zijn kelder moet afstaan voor de warmtepomp. Of er moet in iemands woning een geluidswerende kast worden geplaatst, die ook weer ruimte in beslag neemt.

De huizen met een monumentale status worden uitgezonderd omdat er een aparte vergunningsplicht voor nodig is. Mensen van wie hun huis binnen tien jaar op een warmtenet wordt aangesloten hoeven ook nog niet over te gaan op een warmtepomp, omdat ze anders twee keer moeten investeren in een korte tijd. Het kabinet heeft als uitgangspunt dat iedereen zijn woning comfortabel en betaalbaar moet kunnen verwarmen. Bij bovengenoemde woningen wordt dit uitgangspunt niet gehaald, vandaar de uitzonderingen.

Natuur & Milieu vindt het ‘slim dat de keuze is gemaakt om draagvlak te behouden en mensen met een kleine beurs niet op onredelijke kosten te jagen’. De milieuorganisatie roept het kabinet wel op nog extra subsidies te geven om meer mensen over de streep te trekken. “De voorinvestering is nog een grote drempel. Veel mensen weten de rentevrije leningen bij het warmtefonds nog niet goed genoeg te vinden en zijn huiverig om een lening aan te gaan. Goede financieringsvoorwaarden zijn hard nodig om te komen tot een lagere energierekening, groter wooncomfort en een beter klimaat”, stelt de organisatie. (via ANP)