Gasvrije woningen door warmtenetwerk Zaanstad

Zaanstad heeft een grote stap gezet om in 2050 aardgasvrij te zijn. De gemeente heeft samen met betrokken partijen een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018.

Dankzij zo’n warmtenet is geen aardgas meer nodig om woningen te verwarmen. Het warmtenet garandeert bovendien voor de looptijd van het contract lagere kosten dan het huidige fossiele gas. Daarmee is dit project uniek in de warmtesector. “Dit project past binnen de ambitie van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn,” zegt wethouder Dick Emmer.

Het warmtenet is een slim en open systeem dat wordt gevoed door duurzame restwarmte van verschillende bronnen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid en zorgt voor onderlinge concurrentie om de tarieven betaalbaar te houden. De warmte is afkomstig van het Afval Energie Bedrijf in Amsterdam en mogelijk een lokaal te realiseren biomassacentrale nabij het Zaans Medisch Centrum. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om warm en afgekoeld water te transporteren. Engie zorgt voor de warmtelevering aan de afnemers en is de contractpartij voor gebruikers.