Goed systeemwater: anticiperen in plaats van corrigeren


Systeemwater is vaak van levensbelang voor het optimaal functioneren van werktuigbouwkundige installaties in de proces- en installatietechniek. Toch wordt de kwaliteit van het systeemwater soms ernstig onderschat, meent Dolf van den Berg van AVF. AVF garandeert een juiste kwaliteit van het systeemwater om problemen als systeemuitval, storingen, corrosie, lekkages, afzettingen en rendementsverliezen te voorkomen.Van oorsprong zijn we een chemisch waterbehandelaar, maar vandaag de dag verkiezen we geen chemische behandeling als daar geen absolute noodzaak voor is, begint van den Berg. “Problemen met systeemwater worden voornamelijk veroorzaakt door de ‘indringing’ van zuurstof in leidingen. Dat moet je dus zien te voorkomen door tijdig te anticiperen in plaats van achteraf te moeten corrigeren. Het begint vanzelfsprekend met de installatie watertechnisch zo goed mogelijk in te richten. Daar kunnen we als geen ander in adviseren. Recente en lopende (monitoring) projecten zijn onder meer de Raad van State, de pieren op Schiphol, de Tweede Kamer, grote datacenters rond Amsterdam, en ga zo verder.”

Zuurstof
Een aantal factoren is volgens Van den Berg belangrijk om corrosievorming tegen te gaan. “Zuurstof in het systeemwater is funest. Daarnaast voorkom je met gedemineraliseerd water, dus water zonder geleidbaarheid, dat corrosie kan optreden. Het is wel van belang dat de waterkwaliteit constant wordt gehouden, zodanig dat alle geleiding uit het systeem blijft.”

Desondanks zijn volgens Van den Berg, mede door de transitie van installaties van hoog- naar laagtemperatuur, alsmede door de miniaturisering van leidingdiameters problemen aan de orde van de dag. “Hoe lager de temperatuur in een installatie, des te meer is het systeemwater geneigd zuurstof op te nemen. Een kleine lekkage of een ‘ademende’ leiding kan grote gevolgen hebben. Die verandering naar laag temperatuurverwarming en hoogtemperatuurkoeling heeft heel wat teweeggebracht. Datzelfde geldt voor het alsmaar kleiner gaan in leidingdiameter. Voorheen stroomde het proceswater door grote stalen leidingen, waarbij zuurstof werd opgenomen door het grote staaloppervlak. Leidingen en appendages worden steeds kleiner gedimensioneerd, worden ook niet altijd meer in staal uitgevoerd en nemen overall dus veel minder zuurstof op.”

Praktische tips
Monitoring is de toekomst en volgens Van den Berg nog altijd een ondergeschoven kindje. “Op de Energiebeurs brengen we het belang van monitoring van het systeemwater extra onder de aandacht. Door op afstand zaken uit te lezen, kun je tijdig anticiperen en voorkomen dat een installatie ‘scheef’ gaat lopen. Zo kun je tijdig het ontstaan van corrosie opmerken, maar hetzelfde geldt voor andere condities van het water, zoals de pH-waarde, etc. Alles begint natuurlijk bij een kwalitatief hoogwaardige installatie. Materiaalkeuze is daarin heel belangrijk. Er worden over het algemeen veel minderwaardige messingsoorten toegepast in appendages, die gevoelig zijn voor ontzinken met alle ellende van dien. Ook qua koppelingen is de keuze reuze, waarbij de een veel meer zuurstofdoorlatend is dan de ander. Wees daar alert op. Tot slot zijn automatische ontluchters ons ook veelal een doorn in het oog; als de druk in een installatie wegvalt, wordt veelal lucht aangezogen via deze ontluchters. Dichtschroeven luidt het devies.”

Goed systeemwater is van levensbelang voor installaties. Van den Berg ziet in de praktijk heel veel ellende als gevolg van een slechte watertechnische opbouw of het ontbreken van een goede monitoring. “Als het mis gaat, komen wij vaak in beeld. Met passende maatregelen, zoals ontgassen, inline filtratie of de-ionisatie in lijn, zijn we het merendeel van de problemen altijd wel de baas. Maar nogmaals, voorkomen (monitoren) is beter (lees: voordeliger) dan genezen.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AVFMeer informatie