‘Grote zorgen’ in Kamer over bouwplannen De Jonge

De Tweede Kamer is er allerminst gerust op dat woonminister Hugo de Jonge zijn grote ambities gaat waarmaken. Hij wil dat er in 2030 ongeveer 900.000 woningen bijgebouwd zijn, maar door bijvoorbeeld de stijgende rente, duurdere bouwmaterialen, de stikstofcrisis of weinig enthousiaste investeerders is het nog maar de vraag of dat gaat lukken. Tot dusver sprak De Jonge over ‘tegenwind’ in de woningbouw, maar weigerde hij zijn plannen naar beneden bij te stellen.

Bij de PvdA leven ‘grote zorgen’ over het halen van de doelen en ook andere partijen vinden dat het anders moet. DENK-Kamerlid Stephan van Baarle vreest dat De Jonge ‘de minister van loze beloftes’ wordt als hij nu niet harder ingrijpt. DENK, de PVV en de SP wijzen op de ‘ronkende ambities en kekke fotosessies’ van De Jonge, zoals SP’er Sandra Beckerman verwoordde. “Er liggen veelbelovende stapels papier, maar er komt zo weinig van terecht”, voegt PVV’er Alexander Kops toe.

GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen dat De Jonge zich meer laat zien in het stikstofdebat, aangezien de bouw in de problemen komt zolang het stikstofprobleem niet wordt opgelost. Eva van Esch (PvdD) raadt De Jonge aan ‘desnoods in een slaapzak voor het ministerie van Landbouw te gaan liggen’ totdat er schot komt in de stikstofaanpak. In Noord-Brabant zijn projecten al stil komen te liggen omdat er niet genoeg stikstofruimte was.

Ook coalitiepartijen zijn kritisch. Volgens VVD’er Peter de Groot is het ‘niet vol te houden’ dat op verschillende locaties, ondanks plannen, nog steeds niet wordt gebouwd. “De minister is voortvarend van start gegaan, maar aan programma’s en wetten hebben mensen nog niet zo veel. Er moet meer en sneller gebouwd worden.” D66-Kamerlid Faissal Boulakjar mist ambitie bij De Jonge als het aankomt op bijbouwen boven op bestaande panden.

Het debat stond op de rol onder de titel ‘Niet waarmaken van de woningbouwambities’. Volgens CDA’er Jaco Geurts, partijgenoot van De Jonge, klopt die titel niet. “Er is nationaal voldoende plancapaciteit om de doelen te halen.” Ook staat volgens Geurts ‘volkshuisvesting weer op de agenda’ en heeft hij ‘alleen maar respect voor wat de minister voor elkaar heeft gebokst’. Wel is er ‘sturing nodig voor een gezonde mix’ van sociale bouw en het middensegment. (via ANP)