Innovatieve energiebesparing

De gezondheid van onze samenleving wordt voor een belangrijk deel beïnvloed door het klimaat van woningen en gebouwen. Mensen brengen circa 90 procent van hun tijd binnen door. Maatregelen om het binnenklimaat te regelen worden daarom steeds belangrijker. Het project De Poorters van Montfoort, een complex van woningcorporatie GroenWest, is een voorbeeld van innovatieve energiebesparing en een gezond leefklimaat.

Het renovatieproject van tien sociale huurwoningen is volgens het ‘Active House’ principe gerenoveerd. Uitgangspunt is dat comfort, energie en milieu in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. Een Active House heeft een positieve CO2-voetafdruk en geeft meer dan het neemt. De Active House visie biedt ontwerpvrijheid en schrijft geen specifieke oplossingen of producten voor, maar prestatie-eisen van het gehele gebouw.

Active House Nederland is ontstaan als nationale aftakking van het internationale netwerk. Het doel van het netwerk is om samenwerking te faciliteren rondom bouwprojecten, productontwikkeling en onderzoek en marktpartijen met kennis te ondersteunen en begeleiding te bieden bij bouwprojecten die volgens de Active House principes worden gebouwd.