Kennisinstellingen zetten samenwerking hoog op agenda

De drie kennisinstellingen SBRCURnet, Stabu en Isso hebben de intentie uitgesproken om te gaan samenwerken. Het eerste onderwerp waarin zijn gezamenlijk de tanden zetten is ‘Kwaliteitsborging in de bouw’.

De Bouwagenda moet van de bouw een echt topsector gaan maken. De ambities zijn hoog en er moet veel gebeuren. Bernard Wientjes is eind 2016 benoemd tot de leider van de nieuwe taskforce. De voorgenomen samenwerking tussen SBRCURnet, Stabu en Isso juicht hij dan ook van harte toe. De Bouwagenda moet voor de verkiezingen op 15 maart zijn afgesteld.

De bouwsector wordt gemarkeerd door versnippering, waardoor kennis niet gedeeld wordt. Marc Verhage, directeur Stabu: ÔÇťOrganisaties starten met verschillende initiatieven, waarbij soms uit het oog wordt verloren dat er een overlap is met producten van andere instituten. Samen met SBRCURnet en Isso heeft Stabu de stap genomen om gezamenlijk op te trekken en gebruik te maken van elkaars expertise.”