Limburg wil miljoenen in energietransitie pompen

Limburg pompt extra geld in een fonds dat de energietransitie moet aanjagen. Dat is volgens de provincie juist nu nodig omdat door de coronacrisis ontwikkeling van duurzaamheid door de markt moeilijker is geworden.

Door de economische crisis is de wens vanuit het bedrijfsleven om energieprojecten medegefinancierd te krijgen met hulp van de provincie groter geworden, zegt gedeputeerde Ger Koopmans van Limburg. “Door de coronacrisis is het van belang de slagkracht op het gebied van duurzaamheid te vergroten. Maar de provincie kan dat niet alleen, zij heeft de hulp van andere fondsen nodig, zoals het Europese Investeringsfonds.

Om die reden krijgt het Limburgs Energie Fonds (LEF) extra middelen, en groeit daarmee van 90 miljoen euro nu naar 268 miljoen euro, als het aan Gedeputeerde Staten (GS) ligt. De provincie verwacht dat door financiering door het LEF, Europese fondsen en Nederlandse pensioenfondsen zeker zo’n driekwart miljard euro aan investeringen in de energietransitie aangejaagd kunnen worden. “De kern van wat we nu aan het doen zijn is om grote investeringen in Limburg los te krijgen.”