Meer regels en heffingen nodig om klimaatdoelen te halen

Het klimaatbeleid is tot nu toe ‘sterk gericht’ op subsidies en vrijwillige maatregelen door bedrijven en burgers. Om de klimaatdoelen te halen, zijn strengere regels en meer heffingen nodig, schrijven ambtenaren in een advies aan minister Rob Jetten. Maar zelfs met de aanvullende maatregelen die de ambtenaren adviseren, is het onzeker of 55 procent vermindering van CO2 in 2030 wel lukt. Deze onzekerheid kan wel ‘worden beperkt door het bestaand beleid met tempo uit te voeren’.

“Heldere normen zorgen ervoor dat burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties weten wat van hen wordt verwacht”, schrijven de ambtenaren in een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO). Het rapport is belangrijk, omdat het de basis vormt voor maatregelen die Jetten namens het kabinet in mei zal aankondigen.

Het kabinet haalt tot nu toe de gewenste 55 procent niet, en de aanvullende ingrepen moeten ervoor zorgen dat de CO2-uitstoot de komende tijd flink daalt. Het kabinet mikt zelfs op een doel van 60 procent minder CO2 in 2030 ten opzichte van 1990, om ervoor te zorgen dat de 55 procent vermindering in elk geval wordt gehaald. Het verschilt sterk per sector welke regels kunnen worden aangescherpt. Investeringen in de aanleg van de juiste energie-infrastructuur en in het bijzonder ruimte op het stroomnet, zijn ook nodig om ervoor te zorgen dat de ingrepen werken. (via ANP)