Meer samenwerken leidt tot een vitale bouwsector

Beter en meer samenwerken, is het devies voor een vitale bouwsector. Met die inzet zijn vertegenwoordigers van brancheorganisaties, overheden en bedrijven erin geslaagd gezamenlijk een Marktvisie op te stellen. Ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Bouwen en Wonen) hebben deze Marktvisie in ontvangst genomen.

De initiatiefnemers van de Marktvisie zijn Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO-VNI en Astrin. Met de ondertekening en overhandiging van de visie geven de betrokken organisaties aan dat zij op een andere manier met elkaar willen samenwerken. Dat is nodig om de sector klaar te maken voor de toekomst en om de huidige problemen op te lossen.

Volgens minister Schultz van Haegen zorgt de Marktvisie voor een nieuw elan in de bouwsector. “Daar worden we allemaal beter van, want goede samenwerking leidt tot beter resultaat.” Een eerste groep van organisaties en bedrijven heeft de Marktvisie inmiddels ondertekend. Organisaties die zich verbinden, verklaren daarmee dat ze in een structureel (leer)proces de bouwsector klaar maken voor de toekomst. Meer ruimte voor vernieuwing geldt hierbij als één van de prioriteiten. Organisaties die zich aan de Marktvisie verbinden, maken een eigen strategische doorvertaling en kiezen daar hun acties bij.