Met nieuw vakmanschap energieneutraal bouwen

Welke rol speelt de bouw- en installatiesector de komende jaren bij het verduurzamen van de gebouwde omgeving? Welke lessen hebben we als sector in de afgelopen jaren geleerd? En wat betekenen de ambities van de sector voor het op peil houden van de kennis van de technische vakmensen? De antwoorden op deze en andere vragen hoor je tijdens de slotconferentie van BuildUpSkills in Amersfoort.

Deze conferentie markeert een nieuwe mijlpaal in het BuildUpSkills traject. Met het in kaart brengen van de in de afgelopen jaren opgedane ervaringen en het overdragen van praktische adviezen aan de branche is het nu aan de bedrijven zelf om met de sectorambities aan de slag te gaan. Met korte praktische presentaties leggen we uit hoe u zelf aan de slag kunt.

De conferentie vindt plaats op dinsdag 5 juni van 10.00 tot 16.30 uur bij MBO Amersfoort. Klik hier om jezelf aan te melden.