Miljoenen euro’s voor verduurzamen Rotterdamse huurwoningen

Aan het einde van 2022 tekenden zeven Rotterdamse woningcorporaties, wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) en wethouder Enes Yigit (Armoedebestrijding, Schuldhulpverlening en Taal) een convenant voor de extra inzet op verduurzaming van huurwoningen. Met ruim 9 miljoen euro aan Rijksgelden kunnen de corporaties in Rotterdam de komende jaren 5.000 huurwoningen verduurzamen.

Verschillende energiebesparende maatregelen in de woningen zorgen voor een verlaging van de energierekening. Het gaat om het vervangen en waterzijdig inregelen van CV-ketels, het plaatsen van hybride warmtepompen en zonnepanelen en het inzetten van energiecoaches. Het geld komt van het Rijk en is bedoeld voor de aanpak van energiearmoede. “Deze maatregelen komen enerzijds ten goede aan onze Rotterdamse huurders, want nu de energieprijzen zo enorm gestegen zijn, is de urgentie hoog om hierop in te zetten. Anderzijds zorgen ze voor verbetering van de kwaliteit van de woningen”, aldus wethouder Zeegers.

Het convenant is onderdeel van de inzet van de Specifieke Rijksuitkering Energiearmoede.  Hiervoor is 18,6 miljoen euro Rijksgeld beschikbaar gesteld. De gemeente betaalt hier meerdere projecten uit om Rotterdammers met een laag inkomen en een slecht geïsoleerde woning te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen.