Minister Kamp zoekt energiedialoog

Om een CO2-arme energievoorziening te bereiken, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is, zoekt minister Henk Kamp van Economische Zaken nog meer het dialoog met burgers, bedrijven, kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties. Dat blijkt uit het Energieakkoord 2016.

Het kabinet houdt zich voor de periode na het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80% tot 95% op Europees niveau moet zijn teruggedrongen. Alle nu bekende CO2-arme energiebronnen en technologieën zijn nodig om dit doel te bereiken, maar met name energiebesparing, duurzame warmte, biomassa, schone elektriciteitsproductie, afvang en opvang van CO2 spelen de komende jaren een belangrijke rol in de energietransitie.

“Er zullen in de toekomst CO2-arme energiebronnen en technieken zijn, die we nu misschien niet kennen. Daarom zet het kabinet de komende tijd krachtiger in op innovatie. Dit is niet alleen cruciaal om het doel van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 te bereiken, maar biedt ook kansen om het verdienmodel van de economie te kunnen versterken en de kosten van duurzame energie omlaag te brengen,” zo luidt de conclusie van minister Kamp.