Nieuwe maatstaf voor duurzame nieuwbouw

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 heeft het levenslicht gezien. De nieuwe beoordelingsrichtlijn werd op 30 juni gelanceerd tijdens vastgoedbeurs Real Estate Futureproof door DGBC-directeur Annemarie van Doorn.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 is de opvolger van de beoordelingsrichtlijn uit 2014 en kent een aantal opvallende nieuwe ontwikkelingen. Naast de beoordeling van het gebouw zoals het in gebruik wordt genomen, is het vanaf nu onder meer ook mogelijk om alleen het casco van een gebouw, of het casco en de centrale installaties te certificeren. Door de holistische benadering van duurzaamheid in BREEAM-NL is er veel oog voor actuele thema’s als circulariteit, energiereductie, klimaatadaptatie en gezondheid.

Door de uitbraak van de coronacrisis is er in de nieuwe richtlijn meer dan ooit aandacht voor het welzijn van de personen die in gebouwen werken. Dit was altijd al een belangrijk onderdeel van een BREEAM-NL beoordeling. Voor de versie Nieuwbouw 2020 zijn de criteria op dit gebied herzien. Zo zijn de criteria voor ventilatie in BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 aangepast aan de geadviseerde ventilatie-eisen met betrekking tot het tegengaan van virusverspreiding.

BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 speelt daarnaast in op een aantal andere recente ontwikkelingen: zo is de credit over de energieprestatie aangepast aan de nieuwe energieregelgeving (BENG) die vanaf 2021 van toepassing is. Daarnaast is er een nieuwe credit, waarbij de risico’s van klimaatverandering in kaart moeten worden gebracht: of en hoe het gebouw deze veranderingen (hittestress, wateroverlast en droogte) kan opvangen. Ook de stikstofproblematiek heeft een rol gespeeld. De bestaande criteria over de uitstoot van NOx in de gebruiksfase zijn aangescherpt. Daarnaast zijn criteria toegevoegd die verplichten om de stikstofuitstoot in de bouwfase te monitoren.