Nieuwe praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer

In juli 2022 is een nieuwe praktijkrichtlijn verschenen die zeer relevant is voor collectieve rookgasafvoeren in gestapelde woningbouw. Met de NPR 2759 in de hand kunnen de schoorsteenbouwer en de toestelinstallateur zelf de verantwoordelijkheid nemen en controleren of aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving wordt voldaan.

Deze praktijkrichtlijn geeft handvatten voor situaties, waarbij niet of niet geheel gebruik kan worden gemaakt van installatie-instructies van fabrikanten die voor reguliere CE-gemarkeerde producten beschikbaar zijn. CE-gemarkeerde producten moeten volgens de Europese regelgeving vergezeld zijn van algemene instructies voor een veilige inbouw. Het kan voorkomen dat die instructies niet volledig op de Nederlandse bouwregelgeving zijn afgestemd. Met de NPR 2759 ‘Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof – Aanwijzingen en voorbeelden – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062’ kan dit nu wel worden gecontroleerd. (via TechniekNederland)