Nieuwe woning-APK NEN 8025 op komst

Voor de veiligheid van woninginstallaties maakte Uneto-VNI zich al in 2005 hard voor het Veilig Thuis Keur. Daarvoor ontwikkelde het een Nederlandse Technische Afspraak (NTA 8025). Deze NTA wordt momenteel geactualiseerd en tot een nationale NEN-norm omgevormd. NEN en brancheorganisaties TVVL en UNETO-VNI werken samen aan deze omzetting.

De NTA richt zich op de bestaande technische installaties en voorzieningen. “Het gaat daarbij uitdrukkelijk om de veiligheid en niet om goede werking,” zegt Michel Wijbrands, projectleider bij Uneto-VNI. Actualisatie van de NTA is volgens hem nodig, gezien nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals zonnepanelen, laadpalen, warmtepompen en een dichtere gebouwschil. “Ook gewijzigde wet- en regelgeving speelt mee, alsmede het feit dat installaties steeds complexer en hierdoor storings- of afstellingsgevoeliger worden. Daarnaast neemt het toezicht verder af, waarvoor de markt invulling moet geven. En de marktvraag is aan het veranderen, onder meer door meer aandacht voor ventilatie en energieverbruik.”

Om de norm te ontwikkelen is begin 2017 een werkgroep van vakspecialisten in het leven geroepen. Michel Wijbrands is projectleider NEN 8025. Het doel van de werkgroep is een integrale inspectiemethode vast te leggen voor de elektrotechnische-, gas- en waterinstallatie, inclusief rookgasafvoer en ventilatie, die binnen gemiddeld 1,5 uur per woning uitgevoerd kan worden. Dat is mogelijk doordat de inspectie – net zoals bij de APK voor auto’s – alleen gericht is op veiligheid. Wijbrands: “Het gaat vooral om de visuele inspectie van zaken als gasleidingen en -aansluitingen, de aangesloten verbrandingstoestellen, de status van de meterkast, de wandcontactdozen en schakelaars, de aardklemmen, de afvoeren en riolering, en de ventilatiesystemen.”

Het streven is om in april 2018 de nieuwe norm te publiceren voor de openbare commentaarronde.