Onafhankelijk onderzoek Topline cv-ketels

Op verzoek van Nefit start TNO een onafhankelijk onderzoek naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s van Nefit Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. TNO verwacht het onderzoek binnen enkele maanden af te ronden.

Naar aanleiding van de commotie die ontstond na een reportage van RTL op 9 januari is Nefit over het onderzoek in gesprek met TNO. Na formulering van de onderzoeksvragen en toetsing hiervan door de NVWA, heeft de ketelfabrikant TNO opdracht gegeven voor een onafhankelijk onderzoek.

Doel van het onderzoek is waarheidsvinding omtrent mogelijke verhoogde veiligheidsrisico’s bij Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in afstemming met de NVWA genomen maatregelen al dan niet toereikend zijn. Om de neutraliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de NVWA en getoetst door onafhankelijk adviseur Harm Valk, senior adviseur en partner bij Nieman Raadgevende Ingenieurs