Onafhankelijke lichtontwerpers verenigen zich in Lichtontwerp Nederland

lichtontwerpnederland

In tegenstelling tot andere Europese landen waren in Nederland de onafhankelijke lichtontwerpers niet optimaal vertegenwoordigd. Mede daarom kreeg deze discipline in projecten niet altijd de aandacht die het verdiende. En juist licht draagt significant bij aan comfort, beleving en welzijn van onze leefomgeving. Daar komt nu gelukkig verandering in.

Onafhankelijke lichtontwerpers hebben zich verenigd in Lichtontwerp Nederland en beslaan tezamen een breed spectrum, van technische, architecturale lichtontwerpen tot meer kunstzinnige lichtontwerpen. Wat zij echter gemeen hebben is een hoog kennisniveau, veel projectervaring en een onafhankelijke status waardoor zij in elk project het beste resultaat voor de opdrachtgever kunnen garanderen.

Het gezamenlijke doel van Lichtontwerp Nederland is te groeien tot een volwaardige ontwerpdiscipline die bij elk project als vanzelfsprekend geraadpleegd wordt. Dit is niet alleen in het belang van opdrachtgevers en gebruikers, maar ook van medeontwerpers en teamleden zoals architecten en landschapsontwerpers.