Onderhoud aan installaties is essentieel

Bijna ieder weekend moet de brandweer wel uitrukken voor een brand in een horecagelegenheid. In de meeste gevallen ontstaat de brand in de keuken en is aantoonbaar dat het een gevolg is van slecht onderhoud aan de ventilatie-/afzuigkanalen. Dat zegt Alphons Stevens van Rentokil Hygiëne. “Veel gebouweigenaren zijn niet of nauwelijks op de hoogte van de wet- en regelgeving of de zorgplicht om installaties periodiek te reinigen. Dat is zorgwekkend.”

Rentokil Hygiëne is al sinds 1970 een gewaardeerde speler op het gebied van technisch en hygiënisch onderhoud. Stevens: “Wij zorgen ervoor dat mensen worden beschermd tegen de schadelijke invloeden van slechte hygiëne. Het heeft immers direct effect op de gezondheid van de gebouwgebruikers. In veel sectoren zit de periodieke reiniging van installaties gevat in een wet- en regelgeving, in weer andere sectoren geldt een zorgplicht. En juist die zorgplicht is vaak niet bekend bij gebouweigenaren. Daar spelen wij op in. Zo verzorgen we de specialistische reiniging van luchtbehandelings- en vetafzuigsystemen, doen we aan legionellabeheersing en -bestrijding, alsmede aan dieptereiniging van sanitair en grootkeukens.”

Veilig en gezond binnenklimaat
Als een vetkanaal niet periodiek wordt gereinigd en de installatie vat vlam, dan kan het zomaar zijn dat de verzekeraar niet gaat uitkeren bij brandschade, zegt Stevens. “Deze schade post kan soms enorm oplopen door de directe- en indirecte kosten, zoals loonkosten van personeel, huur, … Wij hebben alle technieken in huis om installaties volgens de normen te reinigen. Normen die overigens voortdurend wijzigen en worden aangescherpt, waarop wij onze activiteiten afstemmen. We houden de markt nauwlettend in de gaten en adopteren steeds de laatste stand der techniek, rekening houdend met mens, milieu en veiligheid. Reinigingsmiddelen zijn vaak milieubelastende middelen. Conform de ISO 140001 zoeken we altijd naar zo min mogelijk milieubelastende alternatieven. Zo dragen we bij aan een veilig, prettig en gezond werk- en leefklimaat met minder ziekteverzuim.”

 

Voor meer informatie verwijzen wij u door naar RentokilMeer informatie