Onderwijsminister wil werk maken van verouderde schoolgebouwen

Een groot deel van de schoolgebouwen is verouderd en daar wil onderwijsminister Dennis Wiersma wat aan doen. Hij hoopt hiervoor bij ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Rob Jetten (Klimaat en Energie) geld los te krijgen dat is bedoeld voor maatschappelijk vastgoed en de klimaatopgave. Ook wil Wiersma duidelijker wettelijk vastleggen wanneer schoolgebouwen moeten worden onderhouden of vervangen.

Het is hard nodig dat schoolgebouwen worden aangepakt, vinden de gemeenten en brancheorganisaties van onder meer het onderwijs en de bouw. Zij hebben het kabinet eerder opgeroepen om hier werk van te maken en denken dat hier 730 miljoen euro voor nodig is. Wiersma is niet direct verantwoordelijk voor schoolgebouwen. Het onderwijsgeld dat zijn ministerie verdeelt, mag namelijk niet worden uitgegeven aan gebouwen. Dat loopt via de gemeenten, die daar op hun beurt geld voor ontvangen uit het door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën beheerde gemeentefonds. De onderwijsminister zegt wel dat hij ‘als een soort hulptroep’ wil proberen scholen aan meer geld te helpen voor hun gebouwen.

Het is volgens Wiersma onduidelijk wat precies de staat is van alle schoolgebouwen in het land. Daarom wil hij als eerste stap een lijst bijhouden waarop per gebouw staat vermeld wat er precies aan onderhoud nodig is. Ook wil de minister het wettelijk verplichten om per schoolgebouw in een plan vast te leggen wanneer deze moet worden onderhouden of vervangen. “Zodat iedereen weet waar die aan toe is en wanneer.” Dat is nu vaak onduidelijk en daardoor blijven gemeenten volgens de minister werk aan schoolgebouwen maar voor zich uitschuiven. (via ANP)