Plannen bouw datacenter Zeewolde opgeschort

Het Amerikaanse techbedrijf Meta gaat voorlopig niet verder met de plannen voor een datacenter in Zeewolde. De plannen van het moederbedrijf van Facebook en Instagram konden op veel weerstand rekenen. Meta zegt nu dat die ‘huidige omstandigheden’ hebben geleid tot het stopzetten van de plannen. Het bedrijf geeft aan ‘een goede buur’ te willen zijn en dat steun van de lokale gemeenschap dus onontbeerlijk is.

Het datacentrum, dat het grootste van Nederland moest worden, kon op steun van de gemeenteraad van Zeewolde rekenen. Tegenstanders wonnen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen echter waardoor die steun wegsmolt. De tegenstanders maakten zich zorgen dat de maat van het datacentrum niet bij een dorp als Zeewolde zou passen. Ook het grote stroomverbruik was een heikel punt voor critici net als de vraag of de restwarmte wel goed gebruikt kan worden. Voorstanders wezen juist op extra banen en meer belastingopbrengsten.

Een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Ruimtelijke Ordening) noemt het ‘op zichzelf goed nieuws’ dat het datacentrum er voorlopig niet komt. Hoewel het verkooptraject van de grond nog loopt, is het kabinet geen voorstander van de komst van dergelijke grote datacenters, die veel ruimte en grote hoeveelheden energie vragen. Er wordt gewerkt aan strengere regels en vorige maand is besloten dat in afwachting daarvan de komende maanden in principe geen vergunningen meer worden afgegeven.