Plannen politiek niet voldoende voor klimaatneutraal 2040

groen-bouwen

Het is niet waarschijnlijk dat de plannen van politieke partijen voldoende zijn voor een klimaatneutraal Nederland in 2040, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een analyse van de verkiezingsprogramma’s. D66, Volt en GroenLinks-PvdA hebben dit streven in hun programma, maar zullen dus meer moeten doen.

De grootste opgave zit waarschijnlijk in het transport, de landbouw en de gebouwde omgeving. Neutraliteit in 2040 is mogelijk, mits maatregelen worden genomen om bijvoorbeeld CO2 op te slaan. “Maar bij alle partijen ontbreken de concrete maatregelen om dat mogelijk te maken”, aldus het PBL.

Ook is het halen van de doelen sterk afhankelijk van medewerking van iedereen die een auto of woning heeft en alle bedrijven die moeten verduurzamen. Een klimaatneutraal 2040 is volgens het PBL dan ook niet uitgesloten, maar de plannen bieden onvoldoende zekerheid dat ze het doel te halen. (via ANP)