Primeur in Leeuwarden met oplossing krapte op stroomnet

In Leeuwarden heeft netbeheerder Liander het bedrijf D4 bereid gevonden de komende jaren zijn stroomvraag terug te schroeven tijdens piekdrukte op het elektriciteitsnet. Daardoor ontstaat ruimte op het net en krijgen acht andere ondernemers die op de wachtlijst staan hun gewenste elektrisch vermogen, zo meldt de netbeheerder.

Volgens Liander is ‘deze oplossing mogelijk door toepassing van de nieuwe spelregels van de Autoriteit Consument & Markt’ en stelt de netbeheerder verder dat Leeuwarden ‘de landelijke primeur’ heeft op een methode die ook elders in Nederland lucht kan geven aan overvolle stroomnetten. Netbeheerders geven al lange tijd aan dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Dat komt door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van met name zonne-energie.

Met D4 is afgesproken dat het bedrijf de stroomvraag van zijn bio-lng-installatie op de energiecampus Leeuwarden (ECL) terugschroeft tijdens piekdrukte in de komende jaren, naar verwachting tot eind 2027. Hierdoor ontstaat extra ruimte op het volle elektriciteitsnetwerk van bedrijventerrein Schenkenschans in Leeuwarden. Veertien ondernemers op Schenkenschans waren in afwachting van een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting, daarvan blijven er nu nog zes over.

Liander vergelijkt de oplossing met ‘het vermijden van de spits op het wegennet’. Voor het vrijmaken van capaciteit op het net op werkdagen van oktober tot en met februari krijgt D4 een vergoeding. Het contract loopt totdat Liander een nieuw elektriciteitsverdeelstation in de Friese hoofdstad in gebruik neemt. (via ANP)