Recyclingbijdrage voor zonnepanelen gaat omhoog

Vanaf 1 juli 2023 gaat de recyclingbijdrage voor zonnepanelen omhoog van 6,50 euro per ton naar 40 euro per ton. Dit komt neer op circa 80 eurocent per zonnepaneel. Met het ingaan van het nieuwe tarief is het verzoek aan installateurs om de recyclingbijdrage apart op de factuur te vermelden. Het gaat hier dus niet om een verplichting. De verhoging van de recyclingbijdrage is nodig om in de toekomst veel grotere aantallen zonnepanelen te kunnen recyclen.

Op dit moment vervangen installateurs nog een beperkt aantal zonnepanelen. De komende jaren neemt het volume snel toe. Dat betekent ook dat de kosten voor recycling gaan stijgen. Daarom verhoogt Stichting OPEN die de recyclingbijdrage beheert op 1 juli de tarieven. Een deel van het geld komt terecht in een Waarborgfonds. Dit fonds is bedoeld om de grotere volumes zonnepanelen te verwerken die in de toekomst worden verwacht zodat grote tariefschommelingen worden voorkomen.

Voor de recyclingbijdrage kunnen installateurs een extra regel toevoegen aan de factuur. Op deze regel vermeldt u dat het gaat om een ‘verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen’ en het bijbehorende bedrag. Het te factureren bedrag staat ook als verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen vermeld op de factuur van uw leverancier. Het verzoek om de verwijderingsbijdrage apart te vermelden geldt voor facturen die u verstuurt vanaf 1 juli. (via Techniek Nederland)