Ruim helft woningen voldoet niet aan eisen

Zo’n 59 procent van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ van de gemeente Utrecht voldoet niet aan de keuringseisen. Bewoners lopen met dit soort gebreken in veel gevallen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s.

De gemeente en UNETO-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. In de praktijk blijkt namelijk dat bewoners geen idee hebben van de risico’s van slecht functionerende installaties.

Met de installatiechecks die van juni tot en met november 2015 werden uitgevoerd in de vooroorlogse buurten Tuinwijk en Majellapark/Nieuw Engeland willen de gemeente Utrecht en UNETO-VNI incidenten met ondeugdelijke elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties tegengaan. Utrecht investeerde als eerste gemeente in Nederland in een dergelijke pilot.

Bij 160 woningen in de pilotbuurten werden de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd, zoals een niet op orde zijnde aardlekschakelaar, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Gebreken die vooral veroorzaakt te wijten zijn aan fouten bij de installatie, bewonersgedrag en hobbyisme.

Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18 procent). Van alle cv-ketels voldoet 29 procent niet aan de keuringseisen. Van de onderzochte woningen heeft 47 procent een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5 procent van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.