Samenwerken in een energiegemeenschap loont

TROEF, het consortium van tien toonaangevende Nederlandse bedrijven en instellingen dat de energietransitie in Nederland wil versnellen, is gestart met het opzetten van energiegemeenschappen. In verschillende living labs heeft TROEF aangetoond dat samenwerken in een energiegemeenschap loont. Een belangrijke stimulans voor de betrokken partijen is dat RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) recent bekend heeft gemaakt TROEF een MOOI-subsidie toe te kennen.

TROEF heeft een energie-ecosysteem ontwikkeld waarmee duurzame energie transparant en optimaal kan worden uitgewisseld tussen kantoren, woningen, voertuigen en gebieden, met een zo laag mogelijke CO2-uitstoot als gevolg. Voor het verbinden van verschillende ‘slimme eilandjes’ benut TROEF de mogelijkheden van het ‘Internet of Energy’, dat in belangrijke mate de route naar het energiesysteem van de toekomst vormt. Door de beschikbare data en kennis van gebouwen slim en effectief te benutten, kunnen gebouweigenaren zelf energie inkopen en energie en CO2-rechten uitwisselen met andere gebouwen. Dit sluit aan op het streven van TROEF om kosten voor gebouweigenaren te verlagen en het rendement op duurzame investeringen te vergroten. Enkele concrete doelstellingen zijn het verbeteren van het rendement van duurzame maatregelen met dertig procent, reductie van de energiekosten van twintig procent en het verminderen van de investeringsbehoefte van het energienetwerk met dertig procent. Het uiteindelijke doel is de realisatie van aantoonbaar CO2-neutrale gebouwde omgevingen.

TROEF zet in op de ontwikkeling van grootschalige energiegemeenschappen in de overtuiging dat samenwerking de sleutel is tot het behalen van de doelstellingen uit het klimaatakkoord. Het living lab, dat is opgezet voor meerdere kantoren van BAM in Bunnik, heeft aangetoond dat energie- en systeemoptimalisaties gebouwspecifiek zijn toe te passen en dat dit leidt tot verlaging van de CO2-footprint. Daar komt bij dat een actieve rol van gebruikers leidt tot een hoger rendement op energiegebruik.