Schaarste van technici stagneert groei

IT technician working at network server computers

Meer dan een kwart van de technische bedrijven ziet dat de groei van de organisatie stagneert als gevolg van het kwalitatieve tekort aan technici (27%). Dit houdt in dat er een verschil is in de kwaliteit van aangeboden en gevraagde arbeid. Dat blijkt uit de ROVC TechBarometer.

Als gevolg van het kwalitatief tekort geeft 26% aan hogere lonen te bieden aan technici. Het kwantitatieve tekort is vooral te merken op de werkplek. 39% wijst stress op de werkvloer aan als grootste gevolg van het kwantitatief tekort. Een lagere kwaliteit van het werk volgt met 18% op de derde plek.

Dat bedrijven al jaren zoeken naar goed opgeleide technici vanwege grote tekorten is bekend. Het tekort werd het afgelopen jaar door 33% van de bedrijven zowel op kwalitatief als kwantitatief niveau ervaren. De komende vijf jaar loopt het percentage naar verwachting zelfs op naar 45%. De ROVC TechBarometer geeft inzicht in alle relevante trends voor de techniek. Het rapport is gratis aan te vragen via de volgende link: www.rovc.nl/techbarometer.