Schrappen subsidie beste aanpak woningtekort

De effectiefste overheidsmaatregelen om de schaarste aan woningen te verkleinen, zijn het verder terugdringen van de hypotheekrenteaftrek, de ontkoppeling van de huurtoeslag aan de huurprijs en meer woningen bouwen. Als deze woonsubsidies worden verminderd, daalt de vraag naar koopwoningen en sociale huurwoningen en neemt de keuze voor woningzoekenden toe, stelt het Centraal Planbureau (CPB) in een nieuw rapport.

Het instituut berekende de langetermijneffecten van dertig beleidsopties voor de woningmarkt. Als de hypotheekrenteaftrek versneld wordt teruggebracht naar 0 procent in 2030 – nu wordt de subsidie tot 2023 verminderd tot 37 procent – zorgt dat in dezelfde periode voor 9 procent minder stijging van de huizenprijzen, aldus het CPB. “Daarmee neemt de betaalbaarheid van koopwoningen toe en wordt de schaarste aan geschikte woningen kleiner,” zegt CPB-onderzoeker Stefan Groot, een van de opstellers van het rapport. Nederland heeft een tekort aan geschikte woningen van meer dan 300.000 stuks. Daarom heeft het CPB speciaal aandacht aan dit thema besteed.