Stikstofexpert gaat kabinet adviseren over klimaatbeleid

Jan Willem Erisman wordt voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR), die het kabinet gaat adviseren over het klimaatbeleid. Erisman is hoogleraar Milieu en Duurzaamheid aan de Universiteit Leiden en staat vooral bekend als een autoriteit op het gebied van stikstof.

De oprichting van een onafhankelijke adviesraad voor klimaatvraagstukken is een van de afspraken uit het coalitieakkoord. Naast Erisman krijgen nog maximaal negen wetenschappers uit verschillende disciplines zitting in de WKR. De werving van de overige leden is nog bezig. “De wetenschap vormt de basis voor het klimaatbeleid”, zegt klimaatminister Rob Jetten. “Ik vind het daarom essentieel om de verbinding tussen beleidsmakers en de wetenschap te versterken. De WKR gaat daarbij een belangrijke rol spelen door wetenschappelijke inzichten te vertalen naar concrete aanbevelingen voor het klimaatbeleid.”

Erisman zelf noemt de klimaatopgave ‘groot en complex’. Bij de aanpak ervan moeten ook andere zaken als het beschermen van de natuur en soortenrijkdom en ‘het bevorderen van brede maatschappelijke welvaart’ worden betrokken. “Daarom is het essentieel om vanuit alle wetenschappelijke disciplines daar zo goed mogelijk over te adviseren.” Naar verwachting brengt de WKR eind dit jaar zijn eerste advies uit, over het Klimaatplan dat het kabinet in 2024 wil presenteren en dat als leidraad dient voor het klimaatbeleid in de tien jaar erop. (via ANP)