Subsidie voor warmtepompen en zonneboilers blijft

Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en -diensten hebben afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers. De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd.

Om die reden stelt het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal € 160 miljoen beschikbaar voor de ISDE-regeling, waardoor onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers beter betaalbaar worden. Minister Kamp: “Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven én van burgers. Het convenant, dat een forse energiebesparing van 10PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld.”