Subsidieregeling Verduurzaming MKB weer geopend

Mkb-ondernemers kunnen vanaf 1 april weer subsidie aanvragen om hun bedrijf te verduurzamen. De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) van vorig jaar is aangepast om  de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning verbeteren en oneigenlijk gebruik van de regeling zoveel mogelijk te voorkomen.

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt mkb-ondernemers om het bedrijf te verduurzamen. Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan. Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen.

Veel verduurzamingsmaatregelen verdienen zich in de praktijk snel terug. De regeling sloot vorig jaar tijdelijk in verband met oneigenlijk gebruik door enkele partijen. De regeling is nu aangepast en weer open voor aanvragen sinds 1 april tot 30 september dit jaar. De aanpassingen op de regeling kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen zijn onder andere LED-verlichting, zonnepanelen en de aanschaf van energiezuinige apparaten. (via Techniek Nederland)