Totaalconcept van WTH, BRON | TECHNOLOGIE en Thermia ontzorgt

Drie partijen in de keten van energieopwekking tot afgifte nemen het ontzorgen van klanten in de woning- en utiliteitsbouw zeer serieus. WTH, BRON |TECHNOLOGIE en 2flexsystems, leverancier van Thermia, slaan de handen ineen en doen er alles aan om het de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze samenwerking resulteerde in een duurzaam totaalconcept. Dit concept bestaat uit een warmtepomp, een bodemenergiesysteem, en vloerverwarming en  –koeling met de daarbij behorende regeling.

Door allerlei technologische ontwikkelingen is de bouwplaats een complexe omgeving geworden. Er zijn steeds meer partijen betrokken bij werkzaamheden rond de onderliggende infrastructuur. Denk dan onder andere aan de realisatie van water, ICT en de energievoorziening voor warmte en koude. Veel bouwprocessen zijn echter gebaseerd op intuïtie en informele samenwerkingsverbanden. Omdat niet alle afspraken en werkwijzen altijd even goed worden vastgelegd, is de kans op faalkosten groot.

Ook in de energieketen verloopt de communicatie tussen verschillende partijen niet altijd vlekkeloos. Dat is dan ook precies de reden dat WTH, BRON | TECHNOLOGIE en 2flexsystems de samenwerking zijn aangegaan. Consumenten en installateurs profiteren van dit pakket waarin losse technieken naadloos op elkaar afgestemd worden als één integraal geleverd product. “We merkten dat er bij veel projecten steeds meer behoefte is aan duurzame installaties, maar dat de kennis ontbreekt,” vertelt Joop Bouwman, directeur van WTH. “Ook onze partners zagen deze ontwikkeling en vonden dat er wat aan gedaan moest worden. Door de handen ineen te slaan, ontstond dit totaalpakket. BRON | TECHNOLOGIE zorgt voor een bodemenergiesysteem, 2flexsystems levert Thermia warmtepompen en wij verzorgen de regeling, vloerverwarming en -koeling.”


Kennisontwikkeling

Elke groep binnen het totaalconcept heeft zijn eigen rol. “Het leuke van dit samenwerkingsverband is dat je veel van elkaar leert en samen tot nieuwe inzichten komt. Je kijkt voortaan op een heel andere manier naar projecten en wonen en bouwen in Nederland. Wij komen meestal pas in beeld als we in bestekken voorgeschreven zijn,” verklaart Bouwman. “BRON | TECHNOLOGIE daarentegen is echter al veel eerder in the picture. Zij zijn al aanwezig in de ontwikkelingsfase van het project en betrokken bij de haalbaarheid in het kader van de EPC. Het totaalconcept levert kennisontwikkeling op en daar profiteren we allemaal van.”

De sector en de klant ontzorgen is het idee achter het samenwerkingsverband. “De energievoorziening in een gebouw wordt vanuit verschillende disciplines ontworpen. Het is een bekend probleem in de traditionele bouwketen. Voor naadloze integratie moet er één coördinator opstaan om dit proces in ontwerp en realisatie te begeleiden. Dit is in onze samenwerking dan ook direct onderling geregeld zonder dat de klant dit proces hoeft te controleren. Wij zorgen voor complete ontzorging met gegarandeerde kwaliteit als resultaat,” stelt Hessel Kok, directeur van BRON|TECHNOLOGIE.

Het totaalconcept is bedoeld om het klanten – en de samenwerkende partijen – zo comfortabel mogelijk te maken. “Gezamenlijk kijken we hoe we een specifieke situatie het beste kunnen aanpakken”, stelt Bouwman. “Met een plan ontzorgen we onze klanten. Zij hoeven nergens meer naar om te kijken of allerlei zaken te regelen, omdat wij hen werk uit handen nemen. Er wordt momenteel door ons aan een standaardkit gewerkt, zodat we nog sneller en eenduidiger kunnen werken. Dat proces is nog volop in ontwikkeling.”


Geen contract
Naast het systeemontwerp en de toepassing van Warmte Koude Opslag (WKO), inclusief afgifte en volledige installatie, levert het totaalconcept nazorg en een prestatiegarantie. Klanten genieten van duurzaam comfort in woon- en bedrijfsgebouwen zonder daar zelf energie in te steken. WTH is erg te spreken over de werking en opzet van het totaalconcept: “Het doel is om onze klanten de beste kwaliteit te bieden en deze doelstelling bindt ons. Deze samenwerking gaat verder dan een business partnership. Er is geen contract opgesteld, want we werken met een gentlemen’s agreement. We zoeken elkaar op, omdat we dat willen en niet omdat het moet.”

Er is bewust niet voor een titel voor dit totaalconcept gekozen. “We hebben er lang over nagedacht of we een naam voor het samenwerkingsverband moesten verzinnen. Uiteindelijk hebben we dat niet gedaan. We gaan als drie partners verder en werken gezamenlijk  elk onder onze eigen naam,” besluit Bouwman.


Voor meer informatie verwijzen wij u door naar WTH Meer informatie