‘Transitie naar gasvrije toekomst onhaalbaar’

Volgens Remeha is een transitie naar een gasvrije toekomst volstrekt onhaalbaar. De ketelfabrikant reageert daarmee op de besparingsclaim van bijna honderd partijen die tijdens de Nationale Klimaattop op 26 oktober het verdrag ‘Aan de slag met wonen zonder aardgas’ ondertekenden. De discussie gaat nu over ‘gasvrij’, terwijl het over ‘CO2-vrij’ zou moeten gaan, meent de ketelfabrikant.

Remeha herhaalt het nog maar eens; nul-op-de meter is nog geen nul CO2 op de meter. En daar zou het volgens de ketelfabrikant om moeten gaan. De huidige all electric woningen besparen volgens de ketelfabrikant geen CO2 afgezien van reductie door bijvoorbeeld isolatie. Bovendien is het niet mogelijk om dit grootschalig voor zeven miljoen huishoudens in te richten, omdat het elektriciteitsnetwerk dan wordt overbelast. Het doel moet dus niet all electric of stoppen met gas zijn, maar schone energie zonder CO2-uitstoot tegen de laagste maatschappelijke kosten.

Gas en elektriciteit als energiedragers hebben allebei hun sterke en zwakke punten en vullen elkaar perfect aan onder meer wat betreft opslag, distributie(verliezen), flexibiliteit en capaciteit. Wanneer duurzaam gas en duurzame elektriciteit elkaar een hand geven gaat de CO2-uitstoot naar 0, zijn de huidige netwerken zwaar genoeg en kan de stap naar elektrisch vervoer gemaakt worden. Kortom, maximale CO2-reductie tegen de laagste mogelijke kosten.