Tweede Kamer steunt voorstel late betalingen

Interior of the Dutch parliament

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel van het CDA, dat samen met ONL voor Ondernemers is ingediend. In het voorstel wordt gepleit voor een wettelijk vastgelegde vergoeding van 8% voor mkb’ers en zzp’ers indien de factuur na 60 dagen nog niet is betaald door de grootbedrijven.

De Tweede Kamer wil hiermee de ongewenste lange betalingstermijnen die op dit moment worden opgelegd door grootbedrijven terugdringen, zodat de prikkel wordt weggenomen dat grootbedrijven hun leveranciers als bank gebruiken. Door bewust betalingstermijnen langer dan 60 dagen op te leggen hoeven zij minder krediet bij de bank op te nemen, omdat zij gratis geld kunnen lenen bij de kleine leveranciers. Kleine leveranciers zijn vanwege de sterk afhankelijke positie niet in staat dit tegen te gaan.