Twintig procent bedrijven getroffen door cyberaanval

Hacked Hack Digits Binary Cyber Data Black

Ruim 20 procent van de Nederlandse bedrijven met minstens 10 werknemers in dienst had in 2016 met cyberaanvallen te maken. Met name ondernemingen die actief waren in de financiële sector en de energiesector kregen met deze vorm van digitale criminaliteit te maken. Ook MKB-metaal bedrijven blijft deze ellende niet bespaard.

Het CBS baseerde zich op de uitkomsten van onderzoek naar ICT-gebruik en ontdekt dat de helft van de getroffen bedrijven kosten kwijt was. Cyberaanvallen zijn een bekend fenomeen in het Nederlandse bedrijfsleven. De helft van de ondernemers is wel eens de dupe geworden van ICT-incidenten. Aanvallen van buitenaf zijn minder frequent dan niet-opzettelijke cyberincidenten.

Uitval van ICT-diensten door hard- of softwarestoringen kwamen het vaakst voor. Zo’n 43 procent van de bedrijven had daar in 2016 mee te kampen. Bedrijven in het MKB-metaal zijn slachtoffer doordat ze vaak onvoldoende aandacht besteden aan cybercrime. Het aan de Koninklijke Metaalunie verbonden kennisplatform Teqnow erkent de gevaren van cybercriminaliteit. “Cybercriminaliteit is al vorig jaar tot speerpunt van Teqnow benoemd”, zegt manager Frans van der Brugh. “Het is een zeer actueel thema met een enorme economische impact.”