Uitgaven overheden aan duurzame energie hard gestegen

De uitgaven van overheden aan duurzame energieprojecten zoals wind- en zonne-energie zijn sinds eind oktober met 50 procent gestegen. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) is daarmee wereldwijd nu een bedrag van meer dan 710 miljard dollar gemoeid, omgerekend ruim 652 miljard euro.

Overheden zijn veel meer geld gaan investeren in schone energiebronnen om zo de economie te stimuleren en de impact van de coronacrisis te verzachten. Door die investeringen werd bijvoorbeeld meer werkgelegenheid gecreëerd. Volgens het IEA liggen die uitgaven aan duurzame energie tijdens de coronacrisis 40 procent hoger dan bij de steunpakketten van overheden tegen de financiële crisis van 2008.

Het grootste deel van de bestedingen aan schone energie komt voor rekening van ontwikkelde landen. In opkomende en armere landen is dat bedrag veel lager. Dat zorgt ervoor dat doelstellingen om in 2050 klimaatneutraal te worden in die landen ondermijnd worden. Het IEA zegt dat de sterk gestegen voedsel- en energieprijzen door de oorlog in Oekraïne de financiën van die landen onder druk zetten, waardoor de bestedingen aan duurzame energie moeilijk verhoogd kunnen worden.

Het IEA roept dan ook op tot internationale samenwerking om de uitvoering van duurzame energieprojecten in die ontwikkelingslanden te versnellen. Maar ook in rijke landen kan meer worden gedaan om de overgang naar schone energie te versnellen, bijvoorbeeld door bureaucratische rompslomp tegen te gaan, aldus het agentschap. (via ANP)