Uitstoot broeikasgassen daalde vorig jaar met drie procent

Nederland stootte vorig jaar drie procent minder broeikasgassen uit dan een jaar eerder. Daarmee is de uitstoot achttien procent lager dan in 1990. Het kabinet wil dit jaar een verlaging van 25 procent bereiken om aan het Urgenda-vonnis te voldoen.

De laatste vier jaar spuwde vooral de elektriciteitssector minder broeikasgassen in de lucht. In 2015 stootten elektriciteitsbedrijven nog meer uit, vooral omdat toen nieuwe kolencentrales in gebruik werden genomen. In de drie jaren daarna ging de uitstoot weer omlaag doordat oude kolencentrales uit werden gezet.

Het afgelopen jaar ging de productie van kolencentrales omlaag en die van schonere aardgascentrales juist omhoog, waardoor de uitstoot daalde met zeven procent. Aardgascentrales konden beter concurreren met kolencentrales, omdat de prijs voor het uitstoten van CO2 hoog was en de aardgasprijs juist laag.